1395/12/12 995 بازدید
افتتاحیه و رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره کشوری روح خدا
افتتاحیه و رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره کشوری روح خدا در محضر حضرت آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
  1. افتتاحیه و رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره کشوری روح خدا

    افتتاحیه و رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره کشوری روح خدا
  2. افتتاحیه و رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره کشوری روح خدا

    افتتاحیه و رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره کشوری روح خدا
  3. افتتاحیه و رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره کشوری روح خدا

    افتتاحیه و رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره کشوری روح خدا