روح خدا
جشنواره کشوری روح خدا
کد مطلب: 17 | تاريخ: 1395/12/12

حفظ مساجد و رونق بخشى به آنها

  • مسجدها مردم را وادار کرد. پس باید مسجدها را ما شروع کنیم بشکنیم. اینکه مى‏آیند مسجدها را مى‏خواهند خلوت کنند، شما باید هوشیار باشید که مسجدهایتان و محرابهایتان و منبرهایتان را حفظ کنید و بیشتر از سابق. شمایى که این معجزه را از مسجد دیدید، حالا باید بروید دنبال این مرکز معجزه، نه رها کنید او را. شمایى که از اسلام یک همچو معجزه‏اى دیدید که همه قدرتها را به هم شکست، نه فقط ابرقدرتها را، قدرتهاى دیگر را هم به هم شکست، ملت ما که از اسلام این معجزه را دارد نباید در اسلام سستى کند. صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۲۰
  • مجهز باشید، همان طورى که در اوایل انقلاب بودید. حالا هم باشید و مسجدها را محکم نگه دارید و پر جمعیت کنید. صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۲۱
  • من امروز باید بگویم که تکلیف است براى مسلمانها. حفظ مساجد امروز جزء امورى است که اسلام به او بسته است. صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۲۱