روح خدا
جشنواره کشوری روح خدا
کد مطلب: 18 | تاريخ: 1395/12/12

مساجد مرکز تربیت

 • این مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد، و مساجد بحمد اللَّه اکثراً این طورى است. صحیفه امام، ج‏۱۲، ص:
  ۵۰۰
   
 • اشخاصى که در مسجد مى‏روند باید تربیت بشوند به تربیتهاى اسلامى. مساجد را خالى نگذارید. صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۵۰۰
   
 • آنهایى که مى‏خواهند نقشه بکشند و شما را دور کنند از مساجد، دور کنند از مراکز تعلیم و تربیت، آنها دشمنهاى شما هستند. صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۵۰۰
   
 • مساجد را خالى نگذارید. اینهایى که هى صحبت این را مى‏کنند که حالا ما انقلاب کردیم برویم سراغ کارهاى دیگر، خیر؛  انقلاب از مساجد پیدا مى‏شود. از مساجد این طور امور تحقق پیدا مى‏کند. صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۵۰۱
   
 • هم دانشگاهها را حفظ کنید، هم مساجد را حفظ کنید، منافات با هم ندارد. دانشگاهى باشید، مسجد هم بروید. مساجد را هم تعمیر کنید. مساجد را هم آباد کنید با رفتن خودتان. صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۵۰۱
   
 • مسجد محلى است که از مسجد باید امور اداره بشود. پیروزى ما براى اداره مسجد است. صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۱۵
   
 • این مساجد بود که این پیروزى را براى ملت ما درست کرد. صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۱۵
   
 • این مراکز حساسى است که ملت باید به آن توجه داشته باشند. این طور نباشد که خیال کنند که حالا دیگر ما پیروز شدیم دیگر مسجد مى‏خواهیم چه کنیم. پیروزى ما براى اداره مسجد است. صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۱۵