روح خدا
جشنواره کشوری روح خدا
کد مطلب: 24 | تاريخ: 1396/01/26

خدا نیاورد آن روز را…

فشار انقلاب روی دوش این محرومین بوده. -شما- اگر در خیابان ها ، در تظاهراتی که مردم کردند در زمان رژیم سابق و بعد از او ، در اوایل انقلاب ، اگر یک کسی بررسی کرده بود ، میدید که در بین اینها از آنهایی که مرفه اند چند نفرند و محرومین چقدرند؟ محرومین اند که این کار را کردند . بنابراین دولت شما دولت محرومین است . یعنی باید برای محرومین کار بکنید.
 
حضرت امام (ره) ؛ چهارم شهریور ماه 1363