روح خدا
جشنواره کشوری روح خدا
کد مطلب: 31 | تاريخ: 1396/02/14

اهمیت انتخابات ریاست جمهوری

قضیه انتخابات که من در عین حال که قبلًا هم تذکر دادم، حالا هم تذکر می‌دهم به همه ملت که همه این شرارتها که در سطح کشور الآن می‌شود ممکن است برای این باشد که شما را از رفتن به پای صندوق بترسانند و شما را از خدمت به اسلام و خدمت به مسلمین سست کنند. و باید همه ما در این امر توجه داشته باشیم که این یک امر حیاتی است برای جمهوری اسلام. شما می‌بینید که در عین حال که در آرای قبل از این، برای شهید رجایی چهارده میلیون جمعیت شرکت کرد و سیزده میلیون رای آورد شهید رجایی، مع ذلک، آن فاسدها، آن مصاحبه‌هایی که اشخاص فاسد شکست خورده در خارج کردند، گفتند بیش از دو میلیون اینها رای نداشتند. شما چنانچه سطح رایتان از زمان سابق- خدای نخواسته- کمتر بشود، بوقهای تبلیغاتی خارج و شکست‌خورده‌های فراری به خارج خواهند گفت که ایران از اسلام رو برگردانده و از جمهوری اسلامی رو برگردانده است. و این تبلیغ در همه جا خواهد شد و این ممکن است در دنیا پایه‌های این جمهوری را سست کند. و این یک تکلیفی است که ما نگذاریم این نهضت و این انقلاب سست بشود تا آنکه به آن پیروزی نهایی برسد و اسلام و احکام قرآن به همه معنا، در این کشور پیاده بشود.
بنا بر این، از این ترورها و از این شرارتهایی که دو روز قبل در تهران شد و مع الاسف، بچه‌ها و جوانها را کشیدند به توی خیابانها و به شرارت هدایت کردند باید بسیار انسان متاسف باشد که جوانها و کودکهای ما این طور بازی خوردند از اینها که می‌آیند در خیابانها و آتش می‌زنند چیزهایی [را] که مال مردم است، مال عموم است؛ مثل شرکت واحد و اتومبیلهای شرکت واحد که مال مستضعفین است یا محلی که اصلًا برای مستضعفین است، به آتش می‌کشند. اینها فکر نمی‌کنند که این مدعی‌های مجاهدت برای خلق و برای مستضعفین، آن چیزی را که وجهه قرار دادند و هدف قرار دادند، ضرر زدن به همین چیزهایی [است‌] که مال مستضعفین است؛ چیزهایی که برای مستضعفین جمع شده است، برای معلولین جمع شده، برای جنگزده‌ها جمع شده است؛ اینها هدفشان این است که آنها را آتش بزنند.
شما از این شکست‌خورده‌ها هیچ هراس نداشته باشید که اینها نفسهای آخر را می‌کشند. و ملت ایران و ملت شریف ایران با کمال قدرت، ایستاده است در مقابل آنها، و همین طور قوای نظامی و انتظامی و پاسداران و بسیج و سایر قوای مسلّح، که از خود مردم هستند، هم در جنگ با کفار ایستاده‌اند و هم در مقابله با این اشخاصی که همان طور هستند و برای آنها خدمت می‌کنند. و قوای پاسدار ما و همین طور قوای انتظامی در این امر جدیت خواهند کرد و همه اینها را به دست خواهند آورد و به جزای اعمال خودشان‌ در دادگاهها خواهند رسید.
و ان شاء الله، بزودی شما شاهد این خواهید شد که نه از این تفاله‌ها چیزی باقی مانده است و نه از آن قدرتهای بزرگ در ایران اثری خواهد بود. و ما مهیا هستیم و شما و ما مهیا هستیم که تمام این توطئه‌ها را خنثی کنیم و ان شاء الله، اسلام را به آن طور که هست، در این مملکت پیاده کنیم و مسلمین جهان نیز اسلام را در ممالک خودشان پیاده کنند و دنیا، دنیای اسلام باشد، و زور و ظلم و جور از دنیا برطرف بشود و [این‌] مقدمه باشد برای ظهور ولی عصر- ارواحنا فداه.
من از خدای تبارک و تعالی توفیق و تایید همه ملت را طلب می‌کنم و توفیق قوای مسلح را طلب می‌کنم و امیدوارم که آنها با تمام قدرت و تمام توان، این انگلها را و این بازی‌خورده‌ها را از کشور خودشان برانند و اسلام را تقویت کنند. و همین طور از تمام ملت ایران، که با قدرت ایستاده‌اند و در پشت جبهه‌ها به فداکاری مشغول هستند، تشکر و تقدیر می‌کنم و امیدوارم که خداوند به همه آنها سعادت و سلامت و عزت و مقاومت عنایت فرماید.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته‌
 
امام خمینی (ره)؛ 07 مهر 1360
 
و مسئله دیگر قضیه انتخابات است که من در عین حال که قبلًا هم تذکر دادم، حالا هم تذکر می‌دهم به همه ملت که همه این شرارتها که در سطح کشور الآن می‌شود ممکن است برای این باشد که شما را از رفتن به پای صندوق بترسانند و شما را از خدمت به اسلام و خدمت به مسلمین سست کنند. و باید همه ما در این امر توجه داشته باشیم که این یک امر حیاتی است برای جمهوری اسلام. شما می‌بینید که در عین حال که در آرای قبل از این، برای شهید رجایی چهارده میلیون جمعیت شرکت کرد و سیزده میلیون رای آورد شهید رجایی، مع ذلک، آن فاسدها، آن مصاحبه‌هایی که اشخاص فاسد شکست خورده در خارج کردند، گفتند بیش از دو میلیون اینها رای نداشتند. شما چنانچه سطح رایتان از زمان سابق- خدای نخواسته- کمتر بشود، بوقهای تبلیغاتی خارج و شکست‌خورده‌های فراری به خارج خواهند گفت که ایران از اسلام رو برگردانده و از جمهوری اسلامی رو برگردانده است. و این تبلیغ در همه جا خواهد شد و این ممکن است در دنیا پایه‌های این جمهوری را سست کند. و این یک تکلیفی است که ما نگذاریم این نهضت و این انقلاب سست بشود تا آنکه به آن پیروزی نهایی برسد و اسلام و احکام قرآن به همه معنا، در این کشور پیاده بشود.
بنا بر این، از این ترورها و از این شرارتهایی که دو روز قبل در تهران شد و مع الاسف، بچه‌ها و جوانها را کشیدند به توی خیابانها و به شرارت هدایت کردند باید بسیار انسان متاسف باشد که جوانها و کودکهای ما این طور بازی خوردند از اینها که می‌آیند در خیابانها و آتش می‌زنند چیزهایی [را] که مال مردم است، مال عموم است؛ مثل شرکت واحد و اتومبیلهای شرکت واحد که مال مستضعفین است یا محلی که اصلًا برای مستضعفین است، به آتش می‌کشند. اینها فکر نمی‌کنند که این مدعی‌های مجاهدت برای خلق و برای مستضعفین، آن چیزی را که وجهه قرار دادند و هدف قرار دادند، ضرر زدن به همین چیزهایی [است‌] که مال مستضعفین است؛ چیزهایی که برای مستضعفین جمع شده است، برای معلولین جمع شده، برای جنگزده‌ها جمع شده است؛ اینها هدفشان این است که آنها را آتش بزنند.
شما از این شکست‌خورده‌ها هیچ هراس نداشته باشید که اینها نفسهای آخر را می‌کشند. و ملت ایران و ملت شریف ایران با کمال قدرت، ایستاده است در مقابل آنها، و همین طور قوای نظامی و انتظامی و پاسداران و بسیج و سایر قوای مسلّح، که از خود مردم هستند، هم در جنگ با کفار ایستاده‌اند و هم در مقابله با این اشخاصی که همان طور هستند و برای آنها خدمت می‌کنند. و قوای پاسدار ما و همین طور قوای انتظامی در این امر جدیت خواهند کرد و همه اینها را به دست خواهند آورد و به جزای اعمال خودشان‌ در دادگاهها خواهند رسید.
و ان شاء الله، بزودی شما شاهد این خواهید شد که نه از این تفاله‌ها چیزی باقی مانده است و نه از آن قدرتهای بزرگ در ایران اثری خواهد بود. و ما مهیا هستیم و شما و ما مهیا هستیم که تمام این توطئه‌ها را خنثی کنیم و ان شاء الله، اسلام را به آن طور که هست، در این مملکت پیاده کنیم و مسلمین جهان نیز اسلام را در ممالک خودشان پیاده کنند و دنیا، دنیای اسلام باشد، و زور و ظلم و جور از دنیا برطرف بشود و [این‌] مقدمه باشد برای ظهور ولی عصر- ارواحنا فداه.
من از خدای تبارک و تعالی توفیق و تایید همه ملت را طلب می‌کنم و توفیق قوای مسلح را طلب می‌کنم و امیدوارم که آنها با تمام قدرت و تمام توان، این انگلها را و این بازی‌خورده‌ها را از کشور خودشان برانند و اسلام را تقویت کنند. و همین طور از تمام ملت ایران، که با قدرت ایستاده‌اند و در پشت جبهه‌ها به فداکاری مشغول هستند، تشکر و تقدیر می‌کنم و امیدوارم که خداوند به همه آنها سعادت و سلامت و عزت و مقاومت عنایت فرماید.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته‌

امام خمینی (ره)؛ 07 مهر 1360
بيشتر بخوانيد: http://emam.com/-/rBn0FW