روح خدا
جشنواره کشوری روح خدا
کد مطلب: 42 | تاريخ: 1396/04/11

برگزاری کارگاه هنری مددجویان زندان مرکزی یزد در قالب جشنواره کشوری روح خدا (ره)

کارگاه هنری فرهنگی دستاوردهای مددجویان زندان مرکزی یزد در قالب جشنواره کشوری روح خدا (ره) در رشته های مختلف اعم از ( نقاشی . منبت کاری . صنایع چوب . خوشنویسی . مقاله و ... ) با همکاری کانون فرهنگی هنری مولا زندان مرکزی یزد برگزار شد .