روح خدا
جشنواره کشوری روح خدا
کد مطلب: 8 | تاريخ: 1395/12/12

جشنواره روح خدا | بخش نقاشی

در مسابقه نقاشی که در بخش زیر 15 سال برگزارمی شود هر شرکت کننده میتواند فقط 3 اثر ارائه دهد

· این رشته برای همه دوره ها  در بخشهای مداد رنگی ، آبرنگ ، رنگ روغنی و سیاه قلم برگزار می گردد . 

· آثار می بایست متعلق به خود صاحب اثر باشد ( آثار کپی شده پذیرفته نخواهد شد ).

· حداکثر عرض اثر 150 سانتی متر و طول اثر آزاد می باشد .

تکنیک آثار آزاد می باشد.